ΝΕΑ

Το εμπόριο της σταφίδας

Το εμπόριο της σταφίδας

Η ιστορία της σταφίδας στον Κορινθιακό κόλπο είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ιστορία της χώρας ως το αγροτικό προϊόν µε τη σηµαντικότερη συµβολή στο ισοζύγιο του εξωτερικού εµπορίου. Ήταν επόµενο να γίνει πρόξενος ελπίδων και προσδοκιών, απογοητεύσεων και ανατροπών, οικονοµικών ανακατατάξεων και κοινωνικών διακυµάνσεων. Έφερε ευηµερία και εξαθλίωση, καθόρισε τη φυσιογνωµία πόλεων και την υπόσταση … Continue reading Το εμπόριο της σταφίδας...

Διαβάστε περισσότερα

Η Διώρυγα της Κορινθου

Η Διώρυγα της Κορινθου

Ο Ι­σθμός α­πο­τε­λεί το κα­τε­ξο­χήν στρα­τη­γι­κό ση­μεί­ο του ελ­λα­δικού χώ­ρου κι έ­να α­πό τα ση­μα­ντι­κό­τε­ρα της Α­να­το­λι­κής Με­σο­γεί­ου. Η διά­νοιξή του α­πο­τέ­λε­σε α­πό την αρ­χαιό­τη­τα μεί­ζον θέ­μα κα­θώς η δη­μιουρ­γί­α της διώ­ρυ­γας θα έ­λυ­νε πολ­λά προ­βλή­μα­τα και θα διευ­κό­λυ­νε τη ναυ­σι­πλο­ΐ­α και το ε­μπό­ριο.Έ­τσι, πρώ­τος συ­νέ­λα­βε το έρ­γο της διά­νοι­ξης του Ι­σθμού ο τύραν­νος της Κο­ρίν­θου … Continue reading Η Διώρυγα της Κορινθου...

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Επανάσταση

Η Ελληνική Επανάσταση

Το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης. 1η Μαρτίου 1821. Κωνσταντινούπολη – Μάνη. Ένα πλοίο ξεκινά, φορτωμένο όπλα και προκηρύξεις. Η Ανατολική Μάνη βρίσκεται σε αναβρασμό. Ο Παπαφλέσσας, ως τα μέσα Μαρτίου έχει ολοκληρώσει την περιοδεία του στην Πελοπόννησο και βρίσκεται στη Μεσσηνία με τον Αναγνωσταρά. Ο Κολοκοτρώνης βρίσκεται στη Μάνη και ο Ανδρούτσος αναμένει στην Πάτρα. Έτοιμοι … Continue reading Η Ελληνική Επανάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου μεταξύ των συνασπισμένων δυνάμεων της Δύσης και των Οθωμανών, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της πρώιμης νεότερης περιόδου.   Στα ανοιχτά της εισόδου του Πατραϊκού κόλπου, μπροστά από τις νήσους Εχινάδες, έλαβε χώρα ένα στρατιωτικό γεγονός που προσέλαβε διαστάσεις Σταυροφορίας στη συνείδηση του κόσμου: επρόκειτο για την τελευταία ίσως μεγάλη … Continue reading Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου...

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Δίολκος

Αρχαία Δίολκος

Ο Ι­σθμός, το στε­νό αυ­τό κομ­μά­τι γης, που ε­νώ­νει τη Στε­ρε­ά Ελλά­δα με την Πε­λο­πόν­νη­σο, α­πο­τέ­λε­σε, α­πό την αρ­χαιό­τη­τα, μεί­ζον ζή­τη­μα για τους κα­τοί­κους της Κο­ρίν­θου, α­φού χώ­ρι­ζε το Σα­ρω­νι­κό α­πό τον Κο­ριν­θιακό κόλ­πο -και κατ’ ε­πέ­κτα­ση το Αι­γαί­ο α­πό το Ιό­νιο πέ­λα­γος- και κα­θι­στού­σε τη με­τά­βα­ση α­πό τη μί­α θά­λασ­σα στην άλ­λη ε­πι­κίν­δυ­νη, κου­ρα­στι­κή και … Continue reading Αρχαία Δίολκος...

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικά

Ιστορικά

Πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια, στο τέλος του Πλειόκαινου, τα νερά της Μεσογείου εισχωρούν από το στενό Ρίου-Αντιρρίου, πλημμυρίζουν την υπάρχουσα λίμνη του Κορινθιακού και σχηματίζουν τον σημερινό κόλπο.   Υψώνεται ο Ισθμός της Κορίνθου, καταβυθίζεται η βόρεια πλευρά του Κορινθιακού και προβάλλουν οι απότομες ακτές της  Βοιωτίας και της Φωκίδας. Έτσι «γεννιέται» ο Κορινθιακός … Continue reading Ιστορικά...

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησαν οι δράσεις της εκστρατείας “Ας καθαρίσουμε την Ευρώπη”.

Ο ενθουσιασμός των εθελοντών, μικρών και μεγάλων, χαρακτήρισε το ξεκίνημα, την Παρασκευή 4 Μαΐου, της Εκστρατείας «Ας Καθαρίσουμε την Ευρώπη»,που συντονίζει η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA για 5η συνεχή χρονιά στη χώρα μας και θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη του μήνα.Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, στελέχη Εταιρειών Μελών, μαθητές, εκπαιδευτικοί, τοπικοί φορείς … Continue reading Ξεκίνησαν οι δράσεις της εκστρατείας “Ας καθαρίσουμε την Ευρώπη”....

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάλειψη αλιευτικών εργαλείων στο θαλάσσιο περιβάλλον από τα αλιευτικά σκάφη Γρι-Γρι

Εγκατάλειψη αλιευτικών εργαλείων στο θαλάσσιο περιβάλλον από τα αλιευτικά σκάφη Γρι-Γρι

Πολλές φορές βλέποντας μια περιβαλλοντική καταστροφή προβληματιζόμαστε, στην συνέχεια κλαίμε πάνω στο χυμένο γάλα, προσπαθούμε να την περιορίσουμε κατά το δυνατόν και σε λίγο την ξεχνάμε και επανερχόμεθα στα ίδια. Τι γίνεται όμως όταν βλέπουμε κάτι που οδηγεί σε μεγάλο πρόβλημα στο μέλλον; Συνήθως το αφήνουμε για αργότερα, καθώς εκείνη την στιγμή δεν θέλουμε να … Continue reading Εγκατάλειψη αλιευτικών εργαλείων στο θαλάσσιο περιβάλλον από τα αλιευτικά σκάφη Γρι-Γρι...

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Νηρέας», μια Ένωση δυνάμεων για τον Κορινθιακό και τον Πατραϊκό Κόλπο

Ο «Νηρέας», μια Ένωση δυνάμεων για τον Κορινθιακό και τον Πατραϊκό Κόλπο

Την πρώτη τους κοινή εκδήλωση, αφιερωμένη στο εν εξελίξει ερευνητικό πρόγραμμα για το βυθό και το υπέδαφος του Κορινθιακού Κόλπου πραγματοποίησαν οκτώ περιβαλλοντικές και κοινωνικές οργανώσεις ενεργών πολιτών στα Γραφεία της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας, Σαχτούρη 64, στην Πάτρα, το βράδυ της Τετάρτης 14 Φεβρουαρίου. Στην εκδήλωση το μέλος της διεθνούς ερευνητικής επιστημονικής ομάδας με το όνομα … Continue reading Ο «Νηρέας», μια Ένωση δυνάμεων για τον Κορινθιακό και τον Πατραϊκό Κόλπο...

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ένωση Προστασίας του Περιβάλλοντος

Παγκόσμια Ένωση Προστασίας του Περιβάλλοντος

Ο Κορινθιακός Κόλπος (Kκ) είναι ένας μικρός, μακρύς και ημί – εσώκλειστος κόλπος που βρίσκεται στην κεντρική Ελλάδα, μεταξύ του Ιονίου και του Αιγαίου πελάγους, στη βορειοανατολική Μεσόγειο (Ιόνιο πέλαγος περιοχή ΙΜΜΑ). Ο Κορινθιακός ανοίγεται στον Πατραϊκό Κόλπο και το Ιόνιο Πέλαγος προς την Δύση μέσα απο το, 2 χιλιομέτρων φαρδύ, πορθμό του Ρίου – … Continue reading Παγκόσμια Ένωση Προστασίας του Περιβάλλοντος...

Διαβάστε περισσότερα

Primary Color

Secondary Color