Συντάκτης: alexkaperonis

Ο Κορινθιακός Κόλπος ανακηρύχθηκε περιοχή ΙΜΜΑ (Σημαντική περιοχή για τα θαλάσσια θηλαστικά)

Ο Κορινθιακός Κόλπος ανακηρύχθηκε περιοχή ΙΜΜΑ (Σημαντική περιοχή για τα θαλάσσια θηλαστικά)

Μετά την ένταξη ολόκληρου του Κορινθιακού στο Δίκτυο Natura 2000, με το νόμο 4519/2018, μια νέα, διεθνούς χαρακτήρα, θετική εξέλιξη έρχεται να καταδείξει την μεγάλη οικολογική αξία του Κορινθιακού Κόλπου και να ενισχύσει τις ελπίδες για την ορθολογική διαχείρισή του: η ένταξή του στις περιοχές ΙΜΜΑ (Σημαντικές περιοχές για τα θαλάσσια θηλαστικά) από την Παγκόσμια Ένωση … Continue reading Ο Κορινθιακός Κόλπος ανακηρύχθηκε περιοχή ΙΜΜΑ (Σημαντική περιοχή για τα θαλάσσια θηλαστικά)...

Διαβάστε περισσότερα

Τα Γεράνεια δεν κινδυνεύουν απο τον βωξίτη

Χαιρετίζουμε την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Σπ. Κοκκινάκη για την οριστική απόρριψη των περιβαλλοντικών όρων για την δημιουργία Λατομείων Βωξίτη στα Μέγαρα Αττικής και ειδικότερα στα Γεράνια Όρη. Απόφαση που συμβαδίζει με το λαϊκό αίσθημα των κατοίκων της περιοχής αλλά και με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο πρόσφατο … Continue reading Τα Γεράνεια δεν κινδυνεύουν απο τον βωξίτη...

Διαβάστε περισσότερα

Πολιστική ενωποίηση Κορινθιακού – Πατραϊκού κόλπου

Ο Κορινθιακός Κόλπος διακρίνεται σε δύο επιμέρους τμήματα, τον Πατραϊκό και τον κυρίως Κορινθιακό, με συνολικό μήκος 127 χλμ. Γύρω από τον Κορινθιακό αναπτύχθηκαν μια σειρά από αξιόλογες πόλεις που θα διαμορφώσουν και θα στιγματίσουν την ελληνική ιστορία. Ο Ισθμός της Κορίνθου αποτέλεσε το κέντρο των σπουδαιότερων οδών επικοινωνίας και εμπορίου, στεριανών και θαλασσινών. Δεν … Continue reading Πολιστική ενωποίηση Κορινθιακού – Πατραϊκού κόλπου...

Διαβάστε περισσότερα

Ο άγνωστος Πατραϊκός

O Πατραϊκός Κόλπος, πριν 12.000 χρόνια, ήταν μια  λίμνη που  «έκλεινε» στο σημερινό ακρωτήριο του Αράξου και την απέναντι ακτή της Αιτωλοακαρνανίας. Δύο ποτάμια χύνονταν στη λίμνη αυτή, το ένα ήταν ο σημερινός Γλαύκος, ενώ το άλλο βρισκόταν στο σημείο που είναι σήμερα ο χείμαρρος Νέου Ερινέου Καμαρών. Σιγά-σιγά, με τα χρόνια, η στάθμη της … Continue reading Ο άγνωστος Πατραϊκός...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος

Στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ο Κορινθιακός αποτέλεσε σημείο αναφοράς Το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων – Unternehmen Kalawrita/ Δεκέμβριος 1943 Τον τελευταίο χρόνο της Κατοχής έχουν αυξηθεί δραματικά οι ακρότητες των κατακτητών, καθώς η κυριαρχία τους αμφισβητείται διαρκώς από την ελληνική αντίσταση και οι δυνάμεις τους δεν επαρκούν για τον έλεγχο της χώρας. Η νίκη … Continue reading Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος...

Διαβάστε περισσότερα

Το εμπόριο της σταφίδας

Το εμπόριο της σταφίδας

Η ιστορία της σταφίδας στον Κορινθιακό κόλπο είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ιστορία της χώρας ως το αγροτικό προϊόν µε τη σηµαντικότερη συµβολή στο ισοζύγιο του εξωτερικού εµπορίου. Ήταν επόµενο να γίνει πρόξενος ελπίδων και προσδοκιών, απογοητεύσεων και ανατροπών, οικονοµικών ανακατατάξεων και κοινωνικών διακυµάνσεων. Έφερε ευηµερία και εξαθλίωση, καθόρισε τη φυσιογνωµία πόλεων και την υπόσταση … Continue reading Το εμπόριο της σταφίδας...

Διαβάστε περισσότερα

Η Διώρυγα της Κορινθου

Η Διώρυγα της Κορινθου

Ο Ι­σθμός α­πο­τε­λεί το κα­τε­ξο­χήν στρα­τη­γι­κό ση­μεί­ο του ελ­λα­δικού χώ­ρου κι έ­να α­πό τα ση­μα­ντι­κό­τε­ρα της Α­να­το­λι­κής Με­σο­γεί­ου. Η διά­νοιξή του α­πο­τέ­λε­σε α­πό την αρ­χαιό­τη­τα μεί­ζον θέ­μα κα­θώς η δη­μιουρ­γί­α της διώ­ρυ­γας θα έ­λυ­νε πολ­λά προ­βλή­μα­τα και θα διευ­κό­λυ­νε τη ναυ­σι­πλο­ΐ­α και το ε­μπό­ριο.Έ­τσι, πρώ­τος συ­νέ­λα­βε το έρ­γο της διά­νοι­ξης του Ι­σθμού ο τύραν­νος της Κο­ρίν­θου … Continue reading Η Διώρυγα της Κορινθου...

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Επανάσταση

Η Ελληνική Επανάσταση

Το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης. 1η Μαρτίου 1821. Κωνσταντινούπολη – Μάνη. Ένα πλοίο ξεκινά, φορτωμένο όπλα και προκηρύξεις. Η Ανατολική Μάνη βρίσκεται σε αναβρασμό. Ο Παπαφλέσσας, ως τα μέσα Μαρτίου έχει ολοκληρώσει την περιοδεία του στην Πελοπόννησο και βρίσκεται στη Μεσσηνία με τον Αναγνωσταρά. Ο Κολοκοτρώνης βρίσκεται στη Μάνη και ο Ανδρούτσος αναμένει στην Πάτρα. Έτοιμοι … Continue reading Η Ελληνική Επανάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου μεταξύ των συνασπισμένων δυνάμεων της Δύσης και των Οθωμανών, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της πρώιμης νεότερης περιόδου.   Στα ανοιχτά της εισόδου του Πατραϊκού κόλπου, μπροστά από τις νήσους Εχινάδες, έλαβε χώρα ένα στρατιωτικό γεγονός που προσέλαβε διαστάσεις Σταυροφορίας στη συνείδηση του κόσμου: επρόκειτο για την τελευταία ίσως μεγάλη … Continue reading Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου...

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Δίολκος

Αρχαία Δίολκος

Ο Ι­σθμός, το στε­νό αυ­τό κομ­μά­τι γης, που ε­νώ­νει τη Στε­ρε­ά Ελλά­δα με την Πε­λο­πόν­νη­σο, α­πο­τέ­λε­σε, α­πό την αρ­χαιό­τη­τα, μεί­ζον ζή­τη­μα για τους κα­τοί­κους της Κο­ρίν­θου, α­φού χώ­ρι­ζε το Σα­ρω­νι­κό α­πό τον Κο­ριν­θιακό κόλ­πο -και κατ’ ε­πέ­κτα­ση το Αι­γαί­ο α­πό το Ιό­νιο πέ­λα­γος- και κα­θι­στού­σε τη με­τά­βα­ση α­πό τη μί­α θά­λασ­σα στην άλ­λη ε­πι­κίν­δυ­νη, κου­ρα­στι­κή και … Continue reading Αρχαία Δίολκος...

Διαβάστε περισσότερα

Primary Color

Secondary Color