Τι είναι το Πλαγκτόν ?

Primary Color

Secondary Color