Τελειώνοντας με την υπεραλίευση ANIMATION

Κινούμενα  σχέδια παραγωγής της OCEAN 2012 που εξηγεί όλο τον παραλογισμό της Υπεραλίευσης σε όλες τις θάλασσες του πλανήτη και προειδοποιεί για τους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί .

Primary Color

Secondary Color