Πλαστικά – Μικροπλαστικά στο θαλάσσιο περιβάλλον ANIMATION

Επτά παγκοσμίου εμβέλειας Οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος ,μέσω μιας παραγωγής κινουμένων σχεδίων , κρούει τον κώδωνα του κινδύνου που μας απειλεί άμεσα ,από την ύπαρξη σε μεγάλες ποσότητες πλαστικών και μικροπλαστικών στις θάλασσες .

Primary Color

Secondary Color