ΝΤΟΚ : Κορινθιακός κόλπος – Φωκική Αναπτυξιακή

Δυο ωριαία Ντοκιμαντέρ παραγωγής της  Φωκικής Αναπτυξιακής εταιρείας που παρουσιάζει όλο τον Κορινθιακό κόλπο , τις ομορφιές και την ιστορία του .

Primary Color

Secondary Color