Κορινθιακός Κόλπος: Εθνική Προστατευόμενη Περιοχή Αλιείας;

Εθνική  προστατευόμενη περιοχή αλιείας για τον Κορινθιακό  κόλπο

Μία προσπάθεια αποτύπωσης των αγώνων όλων όσων ασχολούνται με τα  προβλήματα του κορινθιακού κόλπου τα τελευταία χρόνια και για την ανακήρυξή του σε  Εθνική προστατευόμενη περιοχή αλιείας με υποχρέωση επιστημονικής παρακολούθησης .

Primary Color

Secondary Color