Πρόταση συνάντησης εργασίας και συγκρότησης Τοπικού Συμβουλίου Αλιείας Κορινθιακού – Πατραϊκού ».

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Πειραιάς, 05-12-2018                                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ                  
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ      Αριθ. πρωτ.:2141.3-2/ 89817/18                         
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ      ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής              
ΚΛΑΔΟΣ  Α΄ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ)    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ    
ΤΜΗΜΑ 2Ο    
Ταχ. Δνση             : Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2    
Ταχ. Κωδ.              : 185 10  ΠΕΙΡΑΙΑΣ                    
Τηλέφωνο             : 213 137 4245                    
Fax                           : (210) 4285720                    
e-mail                     : [email protected]                    
                                     

ΘΕΜΑ: « Πρόταση συνάντησης εργασίας και συγκρότησης Τοπικού Συμβουλίου Αλιείας Κορινθιακού – Πατραϊκού ».

 

ΣΧΕΤ: Α.Π.:32/05-11-2018 & 33/05-11-2018 επιστολές σας.

 

 1. Σε απάντηση των σχετικών εκφράζουμε την βαθύτατη ικανοποίησή μας και σας συγχαίρουμε θερμά για     την από πλευράς σας αναληφθείσα πρωτοβουλία επί του εν θέματι αντικειμένου.
 2. Η Υπηρεσία μας, συμμεριζόμενη τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς σας όσον αφορά στην ανάπτυξη και ενίσχυση συνεργασιών, που αποσκοπούν στη βιώσιμη διαχείριση των θαλασσών μας και των ιχθυαποθεμάτων, δεν έχει αντίρρηση για την πραγματοποίηση της προτεινόμενης συνάντησης στις εγκαταστάσεις του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας, σε χρόνο που θα αποφασίσετε από κοινού με τις οικείες Λιμενικές Αρχές, συνυπολογίζοντας βεβαίως τις υφιστάμενες ανάγκες τους, ιδιαίτερα κατά την επερχόμενη εορταστική περίοδο Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς – Καθαγιασμού των υδάτων.
 3. Όπως σας έχει ήδη γίνει γνωστό, το ΥΝΑΝΠ/Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΚΑΤ. προτίθεται να συμμετάσχει στη συνάντηση με θεσμικούς του εκπροσώπους (ΔΕΛΑΛ, 5η ΠΕΔΙΛΣ –ΕΛΑΚΤ, Λιμενικές Αρχές Πάτρας –Κυλλήνης –Μεσολογγίου), χωρίς, όμως, εμπλοκή σε ζητήματα οργανωτικά και συντονιστικά, για τους λόγους που σας επισημάνθηκαν σε πρόσφατη επικοινωνία μας.
 4. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση – πληροφορία.
 5. Οι μνημονευόμενες Περιφερειακές Υπηρεσίες Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ενημέρωση και τις δικές τους ενέργειες.
 6. ΥΠΑΑΤ/Γενική Διεύθυνση Αλιείας, παρακαλείται ομοίως.-

Ο Διευθυντής

 

 

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Γιαλελής Κωνσταντίνος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Ι.  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

 1. Ένωση Προστασίας Φυσικού & Πολιτιστικού

Περιβάλλοντος Κορινθιακού – Πατραϊκού ΄΄Ο ΝΗΡΕΑΣ΄΄([email protected])           ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. 5η ΠΕΔΙΛΣ – ΕΛΑΚΤ (με φωτ/φα σχετικών)
 2. Κ. Λ/Χ Πάτρας (με φωτ/φα σχετικών)
 3. Λ/Χ Κατάκολου/ Α’ Λ.Τ. Κυλλήνης (με φωτ/φα σχετικών)
 4. Λ/Χ Μεσολογγίου (με φωτ/φα σχετικών)
 5. ΥΠ.Α.Α.Τ./ Γενική Δ/νση Αλιείας (με φωτ/φα σχετικών) ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 6. Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ (υ.τ.α.- επί Α.Π.:15216/06-11-2018 Επισημειωματικής Εντολής)
 7. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α. – επί Α.Π.:2010.0/82692/07-11-2018 Επισημειωματικής Εντολής)
 8. Γρ. κ. ΔΚΑ΄ (υ.τ.α.- με φωτ/φα σχετικών)

Z:ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ Ο ΝΗΡΕΑΣ.docx\ΤΜΗΜΑ Α\521(2141).6 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ\521(2141).6-5 Προστατευόμενες ζώνες για αλιεία (Ποσειδωνία – Natura)\ΑΠΑΝΤΗΣΗΕΠΙ

Primary Color

Secondary Color