Προτάσεις για την βιώσιμη διαχείριση και ανάπτυξη του Κορινθιακού και Πατραϊκού Κόλπου.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ-ΠΑΝΔΟΙΚΟ

 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ «Η ΑΛΚΥΩΝ»

 ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ-ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ

“Ο ΝΗΡΕΑΣ”

 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ

 Πάτρα, 25 Απριλίου 2018

ΠΡΟΣ : Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολο Κατσιφάρα

ΚΟΙΝ : Α. Περιφερειάρχες: Αττικής κ. Ρένα Δούρου, Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστα Μπακογιάννη, Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη

  Β. Υπουργό Ναυτιλίας κ. Παν. Κουρουμπλή/ Γρ. Υπουργού,

       Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ευ. Αποστόλου/ Γρ. Υπουργού

        Υπουργό Τουρισμού κ. Έλενα Κουντουρά

   Γ. Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης Κορινθιακού Κόλπου (ΣΠΟΑΚ) «Αρίων»

 

Θέμα: Προτάσεις για την βιώσιμη διαχείριση και ανάπτυξη του   Κορινθιακού και Πατραϊκού Κόλπου.

 

Ο Κορινθιακός και ο Πατραϊκός Κόλπος συναποτελούν μια ενότητα θαλάσσιων περιοχών με εξαιρετικά φυσικά, ιστορικά και αισθητικά χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα, η κατάσταση στην οποία ευρίσκονται, επηρεάζει την ποιότητα της ζωής ενός μεγάλου ποσοστού  των κατοίκων των περιφερειών που βρέχονται από αυτούς: Δ. Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας.

Οι φορείς που προσυπογράφουμε το παρόν κείμενο προτάσεων για την βιώσιμη διαχείριση και ανάπτυξη καθώς και την προβολή των δύο Κόλπων και των περιοχών που βρέχονται από αυτούς, το υποβάλλουμε ξεκινώντας από την θεμελιώδη θέση ότι μια ολοκληρωμένη και γενική πρόταση, είναι ασυγκρίτως αποδοτικότερη από την αποσπασματική προσέγγιση των προβλημάτων αλλά και των θετικών δυνατοτήτων των εν λόγω περιοχών.

Θεμελιώδης θέση μας είναι ότι η προστασία και διαφύλαξη των φυσικών και πολιτιστικών αξιών των περιοχών μας αλλά και του υδάτινου σώματος του Κορινθιακού – Πατραϊκού υπηρετεί, όχι μόνο το οικοσύστημα αλλά και την ποιότητα ζωής και την μακροχρόνια οπτική οικονομικής ανάπτυξης.

 

Απευθυνόμαστε και στις τέσσερις περιφερειακές αρχές η έκταση των οποίων βρέχεται από τους Κορινθιακό και Πατραϊκό Κόλπο, ζητώντας όμως ιδιαίτερα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας να πάρει την πρωτοβουλία  συνεννόησης και προετοιμασίας κοινών συναντήσεων με γενικό στόχο την δημιουργία πλαισίου πάγιας συνεργασίας και ειδικούς στόχους σχετικά με μείζονα ζητήματα όπως η αειφόρος αλιεία, η στήριξη της καλής κατάστασης του εν λόγω υδάτινου σώματος και του οικοσυστήματος που στηρίζει, η προβολή των περιοχών  μας και η κοινή προώθηση του τουρισμού και των τοπικών προϊόντων τους, αλλά και ειδικά θέματα όπως αυτό του υπερπληθυσμού των μεδουσών που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια.

 

Νομίζουμε ότι πρέπει να εργασθούμε αρκετά, για να  δημιουργηθεί ένα διαπεριφερειακό συμβούλιο ή επιτροπή, για τον Κορινθιακό-Πατραϊκό που μπορεί να εξελιχθεί σε ένα «ΚΟΙΝΟ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ  – ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ».

              Προτάσεις για πρωτοβουλίες συνεννόησης με στόχο την κοινή δράση

 

 1. Ανάληψη πρωτοβουλίας από τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την άμεση συνάντηση των 4 περιφερειαρχών γύρω από τους Κορινθιακό-Πατραϊκό για τους παραπάνω στόχους.
 2. Ανάληψη πρωτοβουλίας από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΔΕ) για την δημιουργία ενός Διαπεριφερειακού συμβουλίου, σε μόνιμη βάση, με εξάμηνες συναντήσεις, για τον συντονισμό ενεργειών και την αξιολόγηση της προόδου που επιτυγχάνουμε.
 3. Να αναλάβει η Περιφέρεια Δ. Ελλάδας την πρωτοβουλία της οργάνωσης μιάς συνάντησης των 4 περιφερειαρχών με τον ΣΠΟΑΚ «ΑΡΙΩΝ», το ΠΑΝΔΟΙΚΟ, την ΑΛΚΥΩΝ, τον ΝΗΡΕΑ, την Οικολογική Κίνηση Πάτρας, το ΓΕΩΤΕΕ, εκπροσώπους όλων των κλάδων αλιέων, των προέδρων ομοσπονδιών εμπορικών συλλόγων, το ΕΛΚΕΘΕ και τέλος το Παν/μιο Πατρών με σκοπό να προσκομισθούν και αξιολογηθούν αναλυτικές προτάσεις που θα αφορούν τους Κορινθιακό και Πατραϊκό Κόλπο.

 

             Γενικότεροι στόχοι βιωσιμότητας

 

– Ωκεανογραφική μελέτη των οικοσυστημάτων Κορινθιακού και Πατραϊκού κόλπου διαχρονικά.

– Καταγραφή των χερσαίων και θαλάσσιων ρυπαντών, αξιολόγηση  προτεραιοτήτων, μέτρα αποτροπής κάθε ρίψης αποβλήτων στην θάλασσα.

– Θεσμικό  πλαίσιο που θα αποθαρρύνει εγκαταστάσεις  νέων βαριών βιομηχανιών γύρω από τον  Κορινθιακό και Πατραϊκό κόλπο. Λειτουργία οργανωμένων  υποδοχέων  μεταποιητικών επιχειρήσεων μικρής όχλησης σε κάθε  Δήμο.

– Ενέργειες για την κατά προτεραιότητα εκπόνηση της διαχειριστικής μελέτης περιοχής NATURA για τον Κορινθιακό και ενεργή εμπλοκή στον φορέα διαχείρισης που θα συσταθεί

-Κατά προτεραιότητα ένταξη στο ΕΠΕΡΑΑ προτάσεων παράκτιων Δήμων του Κορινθιακού-Πατραϊκού, για σχεδιασμό -κατασκευή ή επέκταση των δικτύων αποχέτευσης

 

        Προτάσεις για καταπολέμηση της καταστροφικής αλιείας – βιώσιμη αλιεία

 

Θεωρώντας το ζήτημα της ορθής άσκησης της αλιείας θεμελιώδους σημασίας, τόσο για την ίδια ως οικονομική δραστηριότητα, όσο και για το θαλάσσιο οικοσύστημα, αλλά και για θέματα όπως οι επιπτώσεις από τον υπερπληθυσμό των μεδουσών,  παραθέτουμε σειρά αναλυτικών θέσεων των φορέων μας:

 

 

 1. Να ζητηθεί επίμονα από την Κυβέρνηση να χαρακτηρίσει τον Κορινθιακό «Εθνική προστατευόμενη περιοχή αλιείας» με υποχρέωση επιστημονικής

παρακολούθησης.

 1. Να εργαστούμε για την δημιουργία ενός ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ-ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ, συνοδευόμενοι από την ίδρυση ομοσπονδίας αλιευτικών συλλόγων των δυο κόλπων.
 2. Να διερευνηθεί η σκοπιμότητα και οι προϋποθέσεις σχεδίου ώστε όλα τα προϊόντα αλιείας του Κορινθιακού-Πατραϊκού, να αποκτήσουν κοινή ονομασία προέλευσης.
 3. Να τηρούνται με επιμέλεια οι διατάξεις και οι νόμοι που διέπουν την αλιεία. Ειδικότερα να ληφθεί μέριμνα ώστε η μέση αλιεία (μηχανότρατα, γρι-γρι, βιντζότρατα) να οδηγηθεί σε συμμόρφωση με τους περιορισμούς του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Κανονισμού Αλιείας.
 4. Μέχρι την υλοποίηση των παραπάνω οι αλιευτικές δραστηριότητες της μέσης αλιείας να περιοριστούν στα 2 ναυτικά μίλια από την ακτή σε Κορινθιακό-Πατραϊκό.
 5. Το περιθώριο λάθους των στιγμάτων των σκαφών της μέσης αλιείας είναι τα 500 μέτρα. Να γίνει άμεσα στα 5 μέτρα, διότι όλα τα δορυφορικά συστήματα, δίνουν περιθώριο λάθους μικρότερο των 5 μέτρων !
 6. Αξιόπιστη καταγραφή όλων των περιοχών ποσειδωνίας, με σαφώς σηματοδοτημένους  χάρτες, έως και την ισοβαθή των 50 μέτρων γιατί αυτό είναι το ελάχιστο επιτρεπόμενο βάθος για την αλιεία.
 7. Ενεργοποίηση άμεσα του συναγερμού παραβίασης απαγορευμένης περιοχής για την αλιεία (ALARM ZONE),το οποίο δεν λειτουργεί τα τελευταία 5 χρόνια .
 8. Άμεση δημιουργία παρατηρητηρίου για τους πληθυσμούς ιχθυοαποθεμάτων στον Κορινθιακό-Πατραϊκό, με σκοπό την δυνατότητα ύπαρξης αρχείων δεδομένων που η μελέτη τους θα επιτρέπει την δυνατότητα υιοθέτησης ρεαλιστικών μέτρων προστασίας στα πλαίσια χρηματοδοτήσεων από την Κ.Αλ.Π. αλλά και το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την θάλασσα.
 9. Ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος προκειμένου να γίνεται αυστηρότερος έλεγχος ώστε να τηρούνται οι διατάξεις και οι νόμοι που διέπουν την αλιεία – επαγγελματική και ερασιτεχνική. Ειδικά για την ερχόμενη περίοδο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις περιόδους απόλυτης απαγόρευσης της αλιείας, οπότε η παρουσία οποιασδήποτε δραστηριότητας εντός θαλάσσης είναι εκ των προτέρων παράνομη.

11.Λήψη νομοθετικών μέτρων για την εκπαίδευση των αλιέων (επαγγελματιών αλλά και ερασιτεχνών) στους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στο ευρύ κοινό να γνωρίζει τις περιόδους απόλυτης απαγόρευσης και να συμβάλει με την σειρά του στον εντοπισμό παράνομων δραστηριοτήτων.

12.Σε σχέση με τα παραπάνω και ως ύστατο μέτρο και για περιορισμένο χρονικό διάστημα προτείνεται η εξέταση της πρότασης για την γενική απαγόρευση της αλιείας για ένα έτος, με παράλληλη αποζημίωση των επαγγελματιών αλιέων για το χρονικό αυτό διάστημα προκειμένου να υπάρξουν συνθήκες ηρεμίας στον πληθυσμό ψαριών για την αποκατάσταση της ισορροπίας.

13.Δημιουργία Μητρώου Ερασιτεχνών Αλιέων και ερασιτεχνικών σκαφών και επαναφορά της ερασιτεχνικής άδειας αλιείας.

 1. Τήρηση ημερολογίου Αλιείας τόσο για επαγγελματικά σκάφη μήκους <12m. όσο και για ερασιτεχνικά ώστε να υπάρχει έλεγχος των εκφορτώσεων. Διατήρηση ηλεκτρονικού ημερολογίου – Ημερολόγιο Αλιείας (Η.Α.) σε όλα τα σκάφη στο οποίο θα γίνεται καταγραφή όλων των ποσοτήτων κάθε είδους μεγαλύτερου των 50 κιλών ισοδύναμου ζώντος βάρους, το οποίο αλιεύεται και διατηρείται επί του σκάφους, συμπεριλαμβανομένων και των ειδών που αλιεύονται για ζωντανό δόλωμα. Εξαιρούνται τα μεγάλα πελαγικά είδη (μακρύπτερος/ερυθρός τόνος και ο ξιφίας), για τα οποία απαιτείται καταγραφή στο Η.Α., ανεξαρτήτως ποσότητας.

15.Εφοδιασμός με Δήλωση Εκφόρτωσης (Δ.Ε.) και Δήλωση Μεταφόρτωσης (Δ.Μ.) όλων των αλιευτικών σκαφών με μήκος ˃10m. Καταγραφή στη Δ.Ε. και στη Δ.Μ. όλων των ποσοτήτων κάθε είδους που εκφορτώθηκε ή μεταφορτώθηκε.

16.Συμπλήρωση του Η.Α. ακόμα και αν δεν υπάρχουν αλιεύματα.

17.Υποβολή, εντός 24ωρου από την εκφόρτωση/μεταφόρτωση στο λιμένα, στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές και στις τοπικές Υπηρεσίες Αλιείας όπου τηρείται ο φάκελος κάθε σκάφους

18.Βελτιστοποίηση του συστήματος δορυφορικής παρακολούθησης των σκαφών (VMS) έτσι ώστε να δίνει το στίγμα κάθε σκάφους σε πιο συχνά χρονικά διαστήματα και όχι ανά ώρα όπως μέχρι στιγμής συμβαίνει

19.Ενεργοποίηση του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης σκαφών (AIS) από όλους και ανάκληση της άδειας αλιείας του σκάφους σε περίπτωση που βρεθεί απενεργοποιημένο κατά τον έλεγχο

 1. Οργανωμένο σύστημα αστυνόμευσης όλου του θαλάσσιου μετώπου  για υλοποίηση των ανωτέρω. ( Λιμενικό σώμα, Δασαρχεία, Φ.Δ. Κορινθιακού).

     Προτάσεις για προβολή, τουρισμό, προώθηση συνεργασίας επαγγελματικών κλάδων

 

 1. Να ορισθούν τακτές επίσημες υπηρεσιακές συναντήσεις μεταξύ των προϊσταμένων της Β/θμιας εκπαίδευσης των περιφερειακών ενοτήτων γύρω από τον Κορινθιακό-Πατραϊκό.
 2. Να εξετάσουμε την δυνατότητα συνεργασίας των προϊσταμένων των εφορειών αρχαιοτήτων σε μόνιμη βάση, γύρω από τους κόλπους, με σκοπό την πολιτιστική ενοποίηση.
 3. Ν’ αρχίσουν άμεσες επαφές και για αόριστο χρόνο, μεταξύ των προέδρων των ομοσπονδιών εμπορικών συλλόγων, για να βρεθούν κοινές λύσεις που αφορούν το κλάδο τους σε επίπεδο των δύο κόλπων.
 4. Να ορισθεί κατόπιν διαβούλευσης, ένα σήμα-κατατεθέν, κοινό για όλους, με σκοπό την κοινή προβολή του Κορινθιακού-Πατραϊκού κόλπου στην τουριστική αγορά. Το νέο σήμα θα πρέπει να προβάλλει και τις παγκόσμιες ιδιαιτερότητες του Κορινθιακού.
 5. Από εδώ και στο εξής να προσκαλούνται στις συγκεντρώσεις που αφορούν τους δυο κόλπους και οι μεγάλες εταιρείες-ρυπαντές, με σκοπό να πιεστούν να επεκτείνουν την κοινωνική εταιρική τους ευθύνη και μακρύτερα από τα χωριά που περιβάλλουν τις εν λόγω εταιρείες.
 6. Να καταγγείλουμε συλλογικά το γεγονός της κατάργησης ή αν θέλετε της πρόσκαιρης διακοπής, της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Αιγίου-Αγίου Νικολάου.
 7. Να συνεργασθούν οι πρόεδροι των λιμενικών ταμείων γύρω από τους δύο κόλπους, σε μόνιμη βάση.
 8. Τέλος, πριν είναι αργά, να εργασθούμε μαζί για το μέγα θέμα των εξορύξεων γύρω από τον Κορινθιακό. Τα Δελφικό τοπίο αλλοιώνεται λίγο περισσότερο κάθε μέρα, μέσα στην γενική αδιαφορία πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.
 9. Να προταθεί η δημιουργία μιας κοινής βάσης Τουριστικής Προβολής των δύο κόλπων συνολικά (παγκόσμιας μοναδικότητας, στα δελφίνια, στην γεωλογία, στην αρχαιολογία, στην ιστορία κλπ.).
 10. Πληροφόρηση των αντίστοιχων πανεπιστημίων του εξωτερικού ανά των πλανήτη για τις γεωλογικές μοναδικότητες του κόλπου και καλλιέργεια της συνεργασίας μαζί τους.
 11. Εξέταση των δυνατοτήτων ανάληψης πρωτοβουλίας από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση της πολιτιστικής ενοποίησης των Κορινθιακού και Πατραϊκού. Ενδείκνυται η δημιουργία ενός Forum-συνάντησης με καλεσμένους ιστορικούς, αρχαιολόγους, κοινωνιολόγους κλπ. Να προσκληθούν μόνον όσοι προσκομίζουν προτάσεις (αφού ενημερωθούν εκ των προτέρων).

 

Συνοπτικά: να αρχίσουμε να θεωρούμε τον Κορινθιακό-Πατραϊκό σαν μια αδιάσπαστη ενότητα.

Για όλες τις παραπάνω προτάσεις είμαστε στην διάθεσή σας γραπτώς ή σε από κοινού συνάντήσεις, ώστε να μπορέσουμε να συνθέσουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο προτεινομένων ενεργειών στην κατεύθυνση ανάδειξης και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών της ευρύτερης περιοχής μας.

Οι φορείς και οργανώσεις που συνυπογράφουν τις προτάσεις

 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ-ΠΑΝΔΟΙΚΟ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ «Η ΑΛΚΥΩΝ»

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ-ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ

“Ο ΝΗΡΕΑΣ”

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ

Τηλ. για επικοινωνία: 2743095428, Γιώργος Παλαμάρης, «Νηρέας»

Διαβιβάζεται ακριβές αντίγραφο με επιμέλεια:

Οικολογική Κίνηση Πάτρας,

 Γιώργος Κανέλλης, μέλος Διαχ. Επιτροπής

Primary Color

Secondary Color