Προτάσεις για κοινές δράσεις με τον Φορέα Διαχείρισης Κορινθιακού

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ-ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ
“Ο ΝΗΡΕΑΣ”

Union for the protection of natural and cultural environment of
Corinthian and Patraian Gulfs

“NIREAS”

Επικοινωνία: [email protected]

                                                                                                                        

Ο Γραμματέας Κ , Κουμουτσος                                                            Ημερομηνία: 5/ 9  /2019

Τηλ/νο .6989936590                                                                                Αρ. πρωτ.  :

                                                                                                                  ΠΡΟΣ :

                                                                                                     ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

                                                                                                                        Κολιάτσου 32

                                                                                                                      Κόρινθος         Τ . Κ . 20131

Θέμα:  : Προτάσεις για κοινές δράσεις με τον Φορέα Διαχείρισης Κορινθιακού

1 ) Χαρακτηρισμός του Κορινθιακού – Πατραϊκού κόλπου Εθνική Προστατευόμενη Περιοχή Αλιείας.

2) Δημιουργία ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ-ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ κόλπου

3) Συνεργασία με το φορέα Στροφιλιάς – Κοτυχίου και Αμβρακικού  (Κουτσικόπουλος

4 ) Αξιόπιστη καταγραφή όλων των περιοχών Ποσειδωνίας ,με σαφώς σηματοδοτούμενους χάρτες, έως και την ισοβαθή των 50 μέτρων γιατί αυτό είναι το επιτρεπόμενο βάθος για την μέση αλιεία.

5 ) Να διερευνηθεί η σκοπιμότητα και οι προϋποθέσεις σχεδίου ώστε όλα τα προϊόντα αλιείας του Κορινθιακού-Πατραϊκού να αποκτήσουν κοινή ονομασία προέλευσης.

6 ) Οι δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών μέσης αλιείας να περιοριστούν στα 2 ναυτικά μίλια από την ακτή, μέτρο που θα περιλαμβάνει και τον Πατραϊκό κόλπο ως συνέχεια του Κορινθιακού.

7 )Άμεση δημιουργία παρατηρητηρίου για τους πληθυσμούς των ιχθυαποθεμάτων στον Κορινθιακό-Πατραϊκό με σκοπό την δυνατότητα ύπαρξης αρχείων δεδομένων που η μελέτη τους θα επιτρέπει την δυνατότητα υιοθέτησης ρεαλιστικών μέτρων προστασίας στα πλαίσια των χρηματοδοτήσεων από την Κ.Αλ.Π. αλλά και το Ευρωπαϊκό ταμείο για την θάλασσα.

8 ) Πλήρης απαγόρευση της μέσης αλιείας από την περιοχή Λυκοποριά-κόλπο Αντίκυρας μέχρι Κόρινθος-Ψάθα γιατί είναι μία περιοχή σταθμός και αναπαραγωγής  μεταναστευτικών ψαριών  και σπάνιων Θηλαστικών.

9 )Ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος προκειμένου να γίνεται αυστηρότερος έλεγχος ώστε να τηρούνται οι διατάξεις και οι νόμοι που διέπουν την αλιεία γενικά.

10) Συλλογή πληροφοριών Πολιτιστικού περιεχομένου, με τη βοήθεια όλων ( Συλλόγων , φορέων ,κλπ. ) με σκοπό  την τροφοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού (όπως απαιτεί ο νόμος ).

11) Κοινές Δράσεις για την πληροφόρηση και ενημέρωση των πολιτών

Με εκτίμηση ο εκπρόσωπος του ΝΗΡΕΑ

Γ. ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ

2743095428

Οργανώσεις – μέλη του ΝΗΡΕΑ : 1) Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος Περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας, www.sylpyp.gr   2)«Κοινοτοπία» Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού www.koinotopia.gr, 3) Οικολογική Κίνηση Πάτρας, www.oikipa.gr  4) Εξωραϊστικός Σύλλογος  Πύργου Κορινθίας «ΕΡΜΗΣ» 5) «Λύσιππος», Φίλοι Γραμμάτων και Τεχνών 6) «Φιλοξενία», Διαπολιτισμική και Περιβαλλοντική Οργάνωση www.filox.org,  7) Ναυτικός Όμιλος Αλεποχωρίου 

Primary Color

Secondary Color