ΠΡΟΣ κ. Βαγγέλη Αποστόλου Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων Κορινθιακός Κόλπος Εθνική προστατευόμενη περιοχή αλιείας

 

                           

ΕΝ ΑΙΘΡΙΑ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ

Σαχτούρη 64, 26222 ΠΑΤΡΑ                                                                       

Πάτρα,     02/02/2016

Αρ. Πρωτ.:

Τηλ – fax: 2610 321010 

email: [email protected]

url: www.oikipa.gr

 

                                                                                                                                     ΠΡΟΣ

                                                                                                                    κ. Βαγγέλη Αποστόλου

                                                                                         Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων

 

 

               ΘΕΜΑ: Ο Κορινθιακός Κόλπος Εθνική προστατευόμενη περιοχή αλιείας

Κύριε Υπουργέ,

Σε συμφωνία και με άλλους φορείς που ζητούν το ίδιο, σας ζητούμε να ανακηρύξετε τον Κορινθιακό Κόλπο ως ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΕΙΑΣ με υποχρέωση επιστημονικής παρακολούθησης στο μέλλον,  όπως προκύπτει και από την έγγραφη απάντηση του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς τη Βουλή των Ελλήνων στις 25/2/2008 με αριθμό πρωτοκόλλου 159, σε ερώτηση που είχαν καταθέσει οι βουλευτές κκ. Μ. Μπεκίρης, Π. Μπεγλίτης και Α. Κόρκα, και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Καν. (ΕΚ) 1967/2006 του Συμβουλίου ο Κορινθιακός Κόλπος μπορεί και με τα υπάρχοντα μέτρα προστασίας να χαρακτηρισθεί σήμερα ως εθνική προστατευόμενη περιοχή αλιείας, με την υποχρέωση επιστημονικής παρακολούθησης, αλλά και στο μέλλον.»

 

 

Με εκτίμηση, για την Οικολογική Κίνηση Πάτρας

Κανέλλης Γεώργιος

Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής

Primary Color

Secondary Color