Ντόρα Κατσωνοπούλου, μια γυναίκα, μια πόλις

Primary Color

Secondary Color