Φ &Π : Εκπομπή TV SUPER .Θαλάσσιος πλούτος του Κορινθιακού κόλπου

Η τεχνική επιστήμων του ΕΛΚΕΘΕ Μαρία Σαλωμίδη μιλά για τις πολλές   δυνατότητες  ήπιας και συνετούς ανάπτυξης που μας προσφέρει ο Κορινθιακός κόλπος .

Primary Color

Secondary Color