Επιστολή υποστήριξης δράσεων προγράμματος του Πράσινου Ταμείου

 

Επικοινωνία: [email protected]

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ

 Τηλ. επικ. :2743095428 

 Ημερομηνία: 25 /3/2021                                                                                                                                         Αρ.  πρωτ/λου : 45

 e-mail :   [email protected]

ΠΡΟΣ

   Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (Α.Μ.Κ.Ε) με τίτλο
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΠΟΑΔΕΠ)
 

Θέμα: Επιστολή υποστήριξης δράσεων προγράμματος του Πράσινου Ταμείου

Σχετ.: Το από 22-3-2021 ηλεκτρονικό σας μήνυμα.

Με την παρούσα επιστολή εκδηλώνουμε το ενδιαφέρον μας για συμμετοχή
στις δράσεις του προγράμματος για την «προστασία και ανάδειξη των
υδάτινων οικοσυστημάτων της Βόρειας Πελοποννήσου» σε τοπικό επίπεδο που θα
υποβάλλει η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (Α.Μ.Κ.Ε) με τίτλο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΠΟΑΔΕΠ) στο πλαίσιο της
πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου στο Μέτρο:

«Καινοτόμες Δράσεις Με Τους Πολίτες», στον Άξονα: «Δράσεις Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις»,
αρ. Πρόσκλησης ΦΠ και ΚΔ/ΑΠ5/2020 (ΑΔΑ 6ΑΒ046Ψ844-ΗΜΣ).

Η αξία των υδάτινων οικοσυστημάτων είναι σπουδαία και θα πρέπει όλοι οι φορείς να ενεργήσουν ως προς την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών.

Τα υδάτινα οικοσυστήματα εμφανίζουν την μεγαλύτερη τρωτότητα στην κλιματική αλλαγή και στην απώλεια της βιοποικιλότητας τους.
Η πίεση που ασκείται στους πόρους γλυκού νερού της Ευρώπης αυξάνεται
διαρκώς, ενώ οι παράκτιες περιοχές και οι θάλασσές της έχουν αλλοιωθεί
σημαντικά με την πάροδο των αιώνων εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει περιβαλλοντικές αλλαγές στα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα, όπως ρύπανση των υδάτων και ευτροφισμό (εμπλουτισμό των υδάτων με μεγάλες ποσότητες θρεπτικών συστατικών), απώλεια της βιοποικιλότητας, υποβάθμιση του τοπίου και διάβρωση των ακτών.
Η Ένωση Προστασίας Φυσικού και Πολιτιστικού  περιβάλλοντος Κορινθιακού –Πατραϊκού κόλπου

« Ο ΝΗΡΕΑΣ»

έχει αναγνωρίσει την αναγκαιότητα για δράσεις  προληπτικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρέος κοινού αλλά και ειδικών ομάδων πληθυσμού, όπως οι  μαθητές και οι εθελοντικές ομάδες.
Θεωρεί ότι η προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων μπορεί να επιτευχθεί μέσα από δράσεις πρόληψης, επομένως υποστηρίζει ανάλογες πρωτοβουλίες.
Πιστεύει στην αναγκαιότητα συμμαχιών και συνεργιών μεταξύ πολιτών, εθελοντών, δημόσιων φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που διατρέχουν τα υδάτινα οικοσυστήματα, ώστε να κατανοεί ο καθένας ξεχωριστά πώς μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος με τον δικό του τρόπο και τα δικά του μέσα.
Γι’ αυτό το  λόγο  η Ένωση Προστασίας Φυσικού και Πολιτιστικού  περιβάλλοντος Κορινθιακού –Πατραϊκού κόλπου  « Ο ΝΗΡΕΑΣ»  δεσμεύεται να συμμετέχει ενεργά με κάθε δυνατό μέσο και τρόπο στις δράσεις του προγράμματος, με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών, απόκτησης τεχνογνωσίας, παραγωγής εργαλείων και  μέσων για την προστασία και ανάδειξη των υδάτινων οικοσυστημάτων της Βόρειας Πελοποννήσου.

Με εκτίμηση

Ο Εκπρόσωπος της Ένωσης

Γιώργος Παλαμάρης Τηλ . 2743095428

                                               2109566561

 e-mail :   [email protected] 

Οργανώσεις – μέλη του ΝΗΡΕΑ : 1) Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος Περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας, www.sylpyp.gr   2) Οικολογική Κίνηση Πάτρας, www.oikipa.gr  3) Εξωραϊστικός Σύλλογος  Πύργου Κορινθίας «ΕΡΜΗΣ» 4) «Λύσιππος», Φίλοι Γραμμάτων και Τεχνών 5) «Φιλοξενία», Διαπολιτισμική και Περιβαλλοντική Οργάνωση www.filox.org,   

Primary Color

Secondary Color