Επιστολή προς τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τη σωτηρία του Κορινθιακού Κόλπου

                                                             

  16/05/2018

 Επιστολή προς τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου

για τη σωτηρία του Κορινθιακού Κόλπου

Κύριοι Βουλευτές,

 

Εμείς όλοι που υπογράφουμε αυτή την επιστολή, το κάνουμε διότι ανησυχούμε βαθιά για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στο θαλάσσιο περιβάλλον του Κορινθιακού Κόλπου, που κρίνεται άκρως σοβαρή. Σχηματίσαμε αυτή την γνώμη με ίδια παρατήρηση και χρησιμοποιώντας τις εκατοντάδες μαρτυρίες των παράκτιων αλιέων, που βρίσκονται πλέον σε απόγνωση. Διότι απλούστατα και κατά γενική ομολογία, δεν υπάρχουν καθόλου επιστημονικές μελέτες. Δεν ξέρουμε ΤΙΠΟΤΑ για τον Κόλπο.

Όμως, μόνον ένα τυφλός δεν θα έβλεπε ότι «…η κατάσταση των βενθοπελαγικών ιχθυοαποθεμάτων είναι υποβαθμισμένη…» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και το αρμόδιο Υπουργείο, ήδη από το 2001 στην επεξεργασία της αντίστοιχης πρότασης για την προστασία του Κορινθιακού Κόλπου (πιλοτικό κλείσιμο κλειστών κόλπων). Σε τοπικό επίπεδο, υπάρχουν αναρίθμητες αποφάσεις δημοτικών και νομαρχιακών συμβουλίων, φορέων, συνδέσμων και συλλόγων που ζητούν τον τερματισμό της αλιείας από τις μηχανότρατες, τις βιντζότρατες και τα γρι-γρι ημέρας. Όλοι βλέπουν, ότι ο Κορινθιακός Κόλπος υπεραλιεύεται και ζητούν μέτρα για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και ιδιαιτέρως της ποσειδωνίας, των κοραλλιογενών ενδιαιτημάτων και των ασβεστοφυκικών βυθών. Η ειρωνεία της υπόθεσης; Ενώ όλοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα προστασίας του, δυστυχώς, τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα (όπως επιβάλλει η Ε.Ε.) δεν έχουν ληφθεί. Αυτό, σε συνδυασμό με τους πλημμελείς έως ανύπαρκτους ελέγχους, δίνει τα σημερινά οικτρά αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα.

Και γιατί μιλάμε; Κατ’ αρχήν, για έναν από τους ιστορικότερους Κόλπους της πατρίδας μας. Με μεγάλη βιοποικιλότητα, με παγκόσμιες μοναδικότητες, που συγκεντρώνει και τα 7 συγκριτικά πλεονεκτήματα που προτείνονται από τον ΟΑΑΣΑ για τις πιθανότητες ανάπτυξης και που πλαισιώνεται από μερικές από τις γνωστότερες ιστορικές πόλεις παγκοσμίως.

Και όμως, ο Κορινθιακός Κόλπος προσφέρει μια ευκαιρία όπου σχετικά μικρές διορθωτικές αλλαγές μπορούν να προσφέρουν μεγάλα και μετρήσιμα οφέλη για τα αλιευτικά αποθέματα και το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και των κοινωνιών του Κορινθιακού στο σύνολο τους.

Ο «νέος» κανονισμός για την αλιεία στη Μεσόγειο 1967/2006 κάνει συγκεκριμένη αναφορά στον καθορισμό θαλάσσιων περιοχών που θα προστατεύονται από την αλιεία για την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ακριβώς των ιχθυοαποθεμάτων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος γενικότερα (Κεφάλαιο ΙΙΙ).

Όλοι εμείς πιστεύουμε, ότι αποτελεί ο Κορινθιακός Κόλπος, ένα ιδανικό παράδειγμα θαλάσσιας περιοχής, η οποία συγκεντρώνει όλα τα κριτήρια για να συμπεριληφθεί στις περιοχές προστασίας. Πιο συγκεκριμένα:

  • Το άρθρο 5 του Κανονισμού (Μέτρα διαχείρισης για την βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο) αναφέρει: Τα κράτη-μέλη, για πρώτη φορά, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό προστατευόμενων περιοχών αλιείας καθώς και για τα ενδεχόμενα μέτρα διαχείρισης, τόσο στα ύδατα όσο και εκτός αυτής, όταν η προστασία περιοχών γόνου ή αναπαραγωγής του θαλάσσιου οικοσυστήματος απειλείται από τις επιβλαβείς επιπτώσεις της αλιείας, επιβάλλει τη λήψη ειδικών μέτρων.
  • Το άρθρο 7 αναφέρεται στις Εθνικές Προστατευόμενες περιοχές αλιείας, λέγοντας: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η λήψη κατάλληλων μέτρων για την εξασφάλιση επαρκούς συλλογής πληροφοριών για την ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των περιοχών που προστατεύονται. Η λήψη όμως διαχειριστικών μέτρων έχει οικονομική, κοινωνική και αναπτυξιακή διάσταση, άρα απαιτούνται ΕΓΚΥΡΑ επιστημονικά στοιχεία.

 

Κύριοι Βουλευτές,

Πρέπει να θέσουμε υπ’ όψη σας ότι:

1) το επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας 2007-2013, μέτρο 3-1, προέβλεπε και χορηγούσε ενίσχυση α) για συλλογή επιστημονικών πληροφοριών για την χαρτογράφηση οικοτόπων που θα προστατεύονταν και β) την επιστημονική παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης.

2) το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 2007-13 στον άξονα 4-5 προέβλεπε ένα οικονομικό αντιστάθμισμα των οικονομικών επιπτώσεων των παράκτιων περιοχών που ενδεχόμενα, για συγκεκριμένο λόγο, θα εθίγοντο.

Από αυτά τα θαυμάσια εργαλεία, δεν χρησιμοποιήσαμε κανένα μέχρι τώρα. Πόσο όμως μπορεί να περιμένει ένας κλειστός και ευαίσθητος Κόλπος; Και τι μπορεί να περιμένει από εμάς; Ζητάμε, σε πρώτη φάση, να τον ανακηρύξουμε, επιτέλους, σε «εθνική προστατευόμενη περιοχή αλιείας με υποχρέωση επιστημονικής παρακολούθησης»

Σε ερώτηση βουλευτών στη Βουλή το 2008 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχε απαντήσει, ότι σύμφωνα με τον 967/2006 ο Κορινθιακός μπορεί και με τα υπάρχοντα μέτρα προστασίας να χαρακτηριστεί σήμερα (το 2008) ως Εθνική προστατευόμενη περιοχή. Αλλά δεν έγινε ποτέ….

Οι συνάδελφοι σας όλων των κομμάτων που εξελέγοντο από περιοχές γύρω από τον Κορινθιακό Κόλπο στις 23 Ιανουαρίου 2008 υπέγραψαν, για πρώτη φορά, ένα κείμενο προς τον τότε αρμόδιο Υπουργό για τον χαρακτηρισμό του Κόλπου και εισέπραξαν ένα βροντερό ΟΧΙ. Αυτό το ΟΧΙ έχει στοιχίσει πολύ ακριβά σε όλους μας, αλλά κυρίως στον Κορινθιακό. Τον έφερε σχεδόν στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Σήμερα, για δεύτερη φορά, ζητούμε την βοήθεια σας, ελπίζοντας να μην είναι ήδη πολύ αργά. Δεν σας ζητούμε να μας πιστέψετε αβίαστα. Ερευνήστε το, ρωτήστε, όπως κάναμε κι εμείς. Εμπιστευτείτε τα μάτια και την καρδιά σας. Εάν συμφωνήσετε όμως, σας παρακαλούμε, υπογράψτε την πρόταση. Εάν τυχόν υιοθετηθεί, οι περισσότεροι επιστήμονες που ασχολούνται με τον Κορινθιακό Κόλπο, προτείνουν να γίνει ένα συντονισμένο ερευνητικό ωκεανογραφικό πρόγραμμα για την παρακολούθηση των φυσικών, χημικών και βιολογικών παραμέτρων της στήλης ύδατος, της κυκλοφορίας και της μελέτης της μηχανισμού και του χρόνου ανανέωσης των υδάτων, της ποιότητας του βυθού και των βενθικών κοινωνιών και τέλος, μια μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης της αλιευτικής δραστηριότητας σε Κορινθιακό – Πατραϊκό Κόλπο. Ελπίζουμε ότι έτσι ίσως βγούμε από τον φαύλο κύκλο…

Ευχαριστώντας σας, για την προσοχή που δώσατε στην ανάγνωση αυτής της επιστολής, ελπίζουμε ότι θα έχουμε την υποστήριξη όλων σας. Για να μην καταστραφεί ο Κόλπος αυτός που όλοι τόσο αγαπάμε. Ο ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ!

Με εκτίμηση

Οικολογική Κίνηση Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ)

Οικολογική Κίνηση Κορινθίας

Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού «ΑΛΚΥΩΝ»

Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ)

Σύνδεσμος  Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης Κορινθιακού «Ο ΑΡΙΩΝ»  (14 δήμοι)

Primary Color

Secondary Color