Επιστολή προς Λιμεναρχείο Νάξου .

Προς: Λιμεναρχείο Νάξου

Θέμα: καταγγελία για αλίευση, εκφόρτωση, έκθεσης προς πώληση και πώληση ατόμου του είδους Carcharodon Carcharias (WSH), Λευκός καρχαρίας

Στις 26/04/2021 υπέπεσε στην αντίληψή μας δημοσίευμα της ενημερωτικής ιστοσελίδας www.naxospress.gr , το οποίο αφορούσε σε αλίευση και έκθεση προς πώληση στη Νάξο προστατευόμενου είδους καρχαρία. Το δημοσίευμα συνοδευόταν από αντίστοιχη φωτογραφία, στην οποία απεικονίζονταν ο καρχαρίας έξω από ένα ιχθυοπωλείο. Πρόκειται για το είδος, Carcharodon Carcharias (WSH), Λευκός καρχαρίας, το οποίο προστατεύεται αυστηρά από την ενωσιακή νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις, των οποίων η Ελλάδα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος.

Ειδικότερα, ο Λευκός καρχαρίας συμπεριλαμβάνεται – μαζί με άλλα προστατευόμενα είδη καρχαριών και σαλαχιών –  στο Παράρτημα II του πρωτοκόλλου «σχετικά με τις περιοχές ειδικής προστασίας και βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο» της Σύμβασης της Βαρκελώνης  και η αλίευση, η διατήρηση επί σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η μεταφορά, η αποθήκευση, η πώληση και η έκθεση ή η διάθεση προς πώληση απαγορεύονται αυστηρά από το Ενωσιακό δίκαιο, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2015/2102 (άρθρο 16ι) και τον Κανονισμό 2019/1241 (Παράρτημα I). Επιπλέον αποτελεί προστατευόμενο είδος σύμφωνα με το Παράρτημα IΙ της Σύμβασης της Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης αλλά και με τα Παραρτήματα I και  ΙΙ της Σύμβασης της Βόννης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα.

Η εν λόγω ανάρτηση πραγματοποιήθηκε στις 26/04/2021, όπως προαναφέρθηκε, στην ιστοσελίδα www.naxospress.gr , και φέρει τον τίτλο «Νάξος: Φοβίζει ως ψαριά (γαλέος – είδος καρχαρία), εντυπωσιάζει με τη γεύση του». Στο δημοσίευμα αναφέρονται ρητώς το όνομα του συντάκτη της συγκεκριμένης ανάρτησης και των ιδιοκτητών του ιχθυοπωλείου. Από τις φωτογραφίες προκύπτει πως ο απεικονιζόμενος καρχαρίας αλιεύθηκε, εκφορτώθηκε και εκτέθηκε προς πώληση σε συγκεκριμένο ιχθυοπωλείο. Μάλιστα σύμφωνα με το δημοσίευμα «πουλήθηκε με το κιλό σε λίγη ώρα».

Δεδομένου ότι η δημόσια ανάρτηση στο διαδίκτυο συνιστά σύμφωνα με τα ελληνικά δικαστήρια παραδεκτό αποδεικτικό μέσο και οι πληροφορίες που αναρτώνται δημόσια σε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, με την συναίνεση του φωτογραφιζόμενου, δεν συνιστούν παράνομη ενέργεια, μήτε παράνομο αποδεικτικό μέσο, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1 του Ν. 2472/1997 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων», και σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν απόφαση 66/2010 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καλούμε την υπηρεσία σας όπως προχωρήσει σε άμεση διερεύνηση του περιστατικού και να ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα από τη εθνική νομοθεσία.

Ταυτόχρονα σας καλούμε όπως επικοινωνήσετε με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας ώστε να αποσύρουν πάραυτα το εν λόγω δημοσίευμα, στο οποίο ο συντάκτης του φαίνεται να διατείνεται «για την νοστιμιά» ενός ψαριού, αγνοώντας παντελώς ότι επρόκειτο για προστατευόμενο είδος καρχαρία! Αναφέρει μάλιστα χαρακτηριστικά πως «εντυπωσιάζει με τη γεύση του» και πως «περισσότεροι συντοπίτες μας αναμένετε να απολαύσουν ένα υπέροχο πιάτο για μεσημεριανό κυριώς…».

Η iSea ως οργάνωση παραμένει στη διάθεση της υπηρεσίας σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή αρωγή κριθεί απαραίτητη για την διερεύνηση του συγκεκριμένου περιστατικού, καθώς αφορά σε ένα σπάνιο και απειλούμενο είδος, για το οποίο έχει υπάρξει πολλάκις σχετική ενημέρωση μέσω των αρμόδιων λιμεναρχείων, αλιευτικών συλλόγων και λοιπών φορέων. Κατά συνέπεια, ενημερώνουμε εγγράφως, με την παρούσα, την Υπηρεσία σας, η οποία είναι αρμόδια, για κάθε νόμιμη ενέργεια, σχετικά με το ως άνω καταγγελλόμενο περιστατικό.

Συνημμένο θα βρείτε αντίγραφο του δημοσιεύματος, καθώς και τον υπερσύνδεσμο που «οδηγεί» στο εν λόγω δημοσίευμα.

 

Εκ μέρους των Οργανώσεων,

iSea, Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Προστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων

ΑΡΙΩΝ, Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών

MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας

Dive in Action

The Green Tank

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

ΑΡΧΕΛΩΝ Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ –

ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ” Ο ΝΗΡΕΑΣ “

Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (Π.Φ.Π.Ο.)

Naxos island wildlife protection

 

MEDASSET, Μεσογειακός Σύνδεσμος για την Προστασία των Θαλάσσιων Χελωνών

Sea Shepherd Greece

Mediterranean Institute for Nature and Anthropos (MedINA)

Αλκυόνη – Aegean Wildlife Hospital
ΟΖΟΝ

Επιστημονικό Σωματείο “Σύλλογος Πτυχιούχων Ωκεανογράφων και Θαλασσίων

Βιοεπιστημόνων Ελλάδας” (ΣΠΩΘΒΕ)

Σύλλογος Ελλήνων Ωκεανογράφων (Σ.Ε.Ω.Κ)

Πρόγραμμα Συμμαχία για Συμβίωση ΙΙ

 

Θεσσαλονίκη, 27/4/2021,

Η πληρεξούσια Δικηγόρος,

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ . ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΙΠΙΝΙΚΑ 2 -ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Primary Color

Secondary Color