ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ : Εκπομπή ΙΟΝΙΑΝ

Αυτή η εκπομπή αφορά τον Κορινθιακό –Πατραϊκό κόλπο ,τις Μέδουσες ,τα προβλήματα και τις προτεινόμενες λύσεις από τον «ΝΗΡΕΑ ».

 

,τις Μέδουσες ,τα προβλήματα και τις προτεινόμενες λύσεις από τον «ΝΗΡΕΑ ».

 

Primary Color

Secondary Color