Ας διηγηθούμε στα παιδιά μας την Ιστορία του Κορινθιακού – Πατραϊκού κόλπου

Ας διηγηθούμε  στα παιδιά μας την ιστορία του κορινθιακού κόλπου . Δήμος Ναυπακτίας

Για χιλιάδες χρόνια , ένα μεγάλο  μέρος της ιστορίας των Ελλήνων διαδραματίστηκε στον Κορινθιακό  -Πατραϊκό κόλπο . Από τον  8ο πχ  έως τον 5ο πχ αιώνα , μία μεγάλη αποικιακή κίνηση έσπρωξε  τις περισσότερες πόλεις του Κορινθιακού και του Πατραϊκού  να αναζητήσουν καλύτερη τύχη  στην Κάτω Ιταλία και  Σικελία , δημιουργώντας τη Μεγάλη Ελλάδα . Ο «ΝΗΡΕΑΣ» σε συνεργασία με την αρχαιολογική  υπηρεσία  Αιτωλοακαρνανίας ,  τον Δήμο Ναυπακτίας και σχολείων της Ναυπάκτου παρουσίασαν μια  άγνωστη  σε πολλούς πτυχή  της ιστορίας του Κορινθιακού κόλπου .


Primary Color

Secondary Color