Συνεργασία για τη διοργάνωση ενός Παν-μεσογειακού συνεδρίου για τις μέδουσες στο μεσογει ακό θαλάσσιο οικοσύστημα.

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ-ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ
“Ο ΝΗΡΕΑΣ”

Union for the protection of natural and cultural environment of
Corinthian and Patraian Gulfs

“NIREAS”

Επικοινωνία: [email protected]

Ιστοσελίδα:    www.nireas.net.gr 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΗΣ

 Τηλ. επικ. :6972902750   

Ημερομηνία:/7/2021   

Αρ.  πρωτ/λου 74

 e-mail :    [email protected]

                                                                                              ΠΡΟΣ

Αντιπεριφερειάρχη  Δ. Ελλάδος

Επιχειρηματικότητας, έρευνας, Καινοτομίας κ. Φωκίωνα Ζαΐμη  [email protected]

ΘΕΜΑ: Συνεργασία για τη διοργάνωση ενός Παν-μεσογειακού συνεδρίου για τις μέδουσες στο μεσογει ακό θαλάσσιο οικοσύστημα.

  κ. Αντιπεριφερειάρχη,

Μετά και την δια ζώσης συνάντησή μας καταθέτουμε και εγγράφως την πρόταση που σας αναπτύξαμε προφορικά για τη διοργάνωση ενός Παν-μεσογειακού επιστημονικού συνεδρίου με στόχο τη διερεύνηση των φαινομένων που σχετίζονται με τις μέδουσες, τις εξάρσεις των πληθυσμών τους, τις επιπτώσεις αυτών στο μεσογειακό θαλάσσιο οικοσύστημα.

Η πρόταση αυτή είχε κατατεθεί από εμάς προς την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, αλλά τίποτα δεν προχώρησε λόγω της πανδημίας που προέκυψε.

Εκτιμούμε ότι το θέμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι οι πληθυσμοί των μεδουσών, ιδιαίτερα οι εξάρσεις αυτών, δεν αφορούν  μόνο την ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος αλλά έχουν ασυνήθιστα ισχυρές επιπτώσεις σε ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η αλιεία και προπαντός η θαλάσσια αναψυχή και ο τουρισμός.

Έχει επομένως σημασία να γνωρίσουμε εις βάθος το φαινόμενο, αξιοποιώντας τη γνώση των καλύτερων διαθέσιμων ειδικών από την ευρύτερη μεσογειακή λεκάνη, ώστε να βελτιώσουμε τη διαχείριση των θαλάσσιων περιοχών μας προς αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εξάρσεων των πληθυσμών των μεδουσών.

Σε ότι αφορά τις ουσιώδεις λεπτομέρειες για την υλοποίηση της πρότασης, σημειώνουμε τα παρακάτω:

-Οι φορείς που θα συνδιοργανώσουν θα είναι η Περιφέρεια Δ. Ελλάδας, ο ΝΗΡΕΑΣ, το πανεπιστήμιο Πατρών, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Πιθανή εμπλοκή και του CPMR με κάποια μορφή.

-Θεωρούμε σκόπιμο και χρήσιμο τόσο από επιστημονική όσο και από την πλευρά του κύρους να απευθυνθούμε στο Πανεπιστήμιο Πατρών για συνδιοργάνωση με παροχή εισηγητή και χώρου διεξαγωγής του συνεδρίου

-Η διάρκεια να προβλεφθεί διήμερη, με χρόνο – στόχο (λόγω και των αβεβαιοτήτων που προκαλεί η διακύμανση της πανδημίας) όχι νωρίτερα από την Άνοιξη του 2022.

-Πιθανές πηγές χρηματοδότησης η Περιφέρεια Δ. Ελλάδας, το Πράσινο ταμείο, το Υπ. Ανάπτυξης.

-Οι δαπάνες εκτιμούμε ότι μπορούν να κρατηθούν σε επίπεδα μέχρι 10.000 ευρώ. Πρέπει να περιλαμβάνουν έξοδα μετακίνησης εισηγητών, φιλοξενία τους, διερμηνεία, βιντεοσκόπηση συνεδρίου και πρακτικά, έκδοση δίγλωσσου τεύχους. Φυσικά προχωρώντας στον συγκεκριμένο σχεδιασμό τα επιμέρους έξοδα θα προσεγγισθούν με ακρίβεια.

-Επιδίωξη της μεγαλύτερης δυνατής διάχυσης των αποτελεσμάτων.

Μετά την καλοκαιρινή περίοδο προσβλέπουμε σε πιο συγκεκριμένη συνεργασία για την προώθηση της πρότασης.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

Οι εκπρόσωποι του ΝΗΡΕΑ

Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος

Γεώργιος Κανέλλης

 

Οργανώσεις – μέλη του ΝΗΡΕΑ : 1) Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος Περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας, www.sylpyp.gr   2) Οικολογική Κίνηση Πάτρας, www.oikipa.gr  3) Εξωραϊστικός Σύλλογος  Πύργου Κορινθίας «ΕΡΜΗΣ» 4) «Λύσιππος», Φίλοι Γραμμάτων και Τεχνών 5) «Φιλοξενία», Διαπολιτισμική και Περιβαλλοντική Οργάνωση www.filox.org, 6) «ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑ» Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού

Primary Color

Secondary Color